D78A86C9F73C56D7FE9ACC88FA9C8101
top of page
Kodokan Logo

Kodokan Membership Andmekaitse üldmäärus

KODOKAN LIMITED Privaatsusteatis

 

KODOKAN LIMITED on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. See privaatsusteatis selgitab meie andmetöötlustavasid ja teie võimalusi seoses teie andmete kasutamise viisidega. Kui teil on oma isikuandmete kohta päringuid või küsimusi seoses meie töötlemisega, võtke meiega ühendust aadressilsensei@thekodokan.com.

 

1.0 Teie teabe ja eelistuste kasutamine saidil https://www.thekodokan.com/ töötleb (kogub, salvestab ja kasutab) ainult teavet, mille te meile esitate viisil, mis on kooskõlas EL-i üldise andmekaitsemäärusega (GDPR). Oleme pühendunud tagama, et kogutav ja kasutatav teave oleks sobiv allpool loetletud eesmärkidel ega kujuta endast teie privaatsuse rikkumist. Samuti oleme pühendunud teie andmete haldamisel rangete turvameetmete rakendamisele, et minimeerida volitamata juurdepääsu või avalikustamise ohtu

 

2.0 Nõusolek

Liikmeks astudes, meie veebisaidil (https://www.thekodokan.com) kontaktivormi täites või meie teile pakutavat mobiilirakendust kasutades nõustute sellega, et võime koguda, töödelda, salvestada ja/või kasutada esitatud isikuandmeid vastavalt allpool toodud tingimustele.

Kui olete alla 16-aastane, ei kogu ega töötle KODOKAN LIMITED teie andmeid, välja arvatud juhul, kui oleme saanud nõusoleku täiskasvanult, kellel on teie eest vanemlik vastutus.

 

3.0 Kogutud isikuandmed

3.1 Andmetöötleja isiku- ja kontaktandmed

Meie kogutud ja meie veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu salvestatud isikuandmeid töötleb meie nimel Wix.com. 

 

3.2 Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Andmetöötleja ja tema grupp on kohustatud teie andmeid töötlema rangelt GDPR-i järgides.

Teie isikuandmete kogumise peamine eesmärk on pakkuda teile liikmelepingus määratletud teenuseid. Sel eesmärgil nõustute ja nõustute sellega, et võime teie isikuandmeid kasutada:

• Võtke teiega ühendust seoses teie liikmesusega

• Hallake oma klubi juurdepääsu

• Liikmete auhindade hõlbustamine (kui see on kohaldatav)

• Lahendage kõik probleemid ja täiustage teile pakutavat teenust

• Järgige meie juriidilisi ja regulatiivseid kohustusi

 

Kasutame meile edastatud isikuandmeid ainult kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega. Meie töötajad ja kolmandatest osapooltest pakkujad on kohustatud austama teie andmete privaatsust.

 

3.3 Turundus

Kui nõustute, võime saata teile turundusteavet e-posti või SMS-i teel toodete ja teenuste kohta, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda. Anname alati võimaluse koheselt üle vaadata või muuta teie eelistusi või loobuda turundusteabest. Taotluse saate esitada ka e-posti teel aadressilesensei@thekodokan.com.

 

3.4 Meie kogutavad andmed

Kui võtate meiega liikmeks, võidakse koguda ja töödelda vastavalt ülalkirjeldatud eesmärgile ja õiguslikule alusele järgmisi isikuandmeid, mis võivad sisaldada: nimi, aadress, kontaktandmed (sh e-posti ja mobiiltelefoni number), sugu , sünniaeg, kohalkäimise ajalugu, turunduseelistused ja pangaandmed arveldamiseks. Mõned andmed kogutakse automaatselt meie veebisaidi kaudu (vt allpool jaotist 3.7).

Meie mobiilirakenduse teatud funktsioonid võivad ühenduda teie suhtlusvõrgustike saitidega, et võimaldada teil jälgida või jälgida teisi saidi https://www.thekodokan.com/ liikmeid. Selle tulemusena võib KODOKAN LIMITED töödelda teavet teie suhtlusvõrgustikust

võrguprofiili, kuid ainult siis, kui nõustute oma suhtlusvõrgustiku saidil teabe rakendusele kättesaadavaks tegema.

Saate aru, et mobiilirakenduse jaoks konto loomisel suudab KODOKAN LIMITED teid teie profiili järgi tuvastada.

 

3.5 Teie andmete hankimine või muutmine

KODOKAN LIMITEDsaab kinnitada teile kõigi teie kohta säilitatavate isikuandmete üksikasju ja seda, kuidas neid teie taotluse alusel töödeldakse. Samuti võite igal ajal paluda meil parandada või kustutada teie kohta hoitavaid isikuandmeid, kui see teave ei ole teile meie teenuse osutamiseks vajalik.

Lisateabe saamiseks küsige oma andmeid või teavitage meid muudatustest:

• Saada e-kiri aadressilesensei@thekodokan.comvõi;

• Kirjutage meile aadressil: KODOKAN LIMITED - Commonwealth Buildings - Unit 1C, Woolwich Church Street - London, SE18 5NS

Võime nõuda, et teie taotlusele lisataks isikut või volitusi tõendava dokumendi, näiteks juhiloa või passi, koopia.

Mobiilirakenduse kasutajad saavad osa oma isikuandmeid otse säilitada. Pange tähele, et kui teie kontol on võlgnevus, ei saa te seda funktsiooni kasutada ja teid suunatakse meiega ühendust võtma.

 

3.6 Kolmandate osapoolte avalikustamine

Kõik KODOKAN LIMITED võivad teie teavet edastada ja neid kasutadaettevõtted. Teie isikuandmeid edastatakse ka meie andmetöötlejale, et pakkuda teile teenuseid (vt punkt 3.1). Teie andmeid ei jagata ühegi teise kolmanda osapoole teenusepakkujaga ilma teie eelneva nõusolekuta. Kõik kolmandad osapooled, kellega võime teie andmeid jagada, on kohustatud teie andmeid turvaliselt hoidma ja kasutama neid ainult teenuse osutamiseks, mida nad teile meie nimel osutavad. Kui nad ei vaja enam selle teenuse osutamiseks teie andmeid, kõrvaldavad nad teie andmed kooskõlas KODOKAN LIMITED protseduuridega.

 

Me ei edasta teie isikuandmeid kunagi kellelegi teisele, välja arvatud juhul, kui see on seadusega ette nähtud või lubatud, meie ettevõtte õigusjärglastele ja tarnijatele, kes töötlevad teavet meie nimel nii Ühendkuningriigis kui ka välismaal. Samuti võime kasutada ja avaldada teavet koondandmetena (nii et üksikuid kliente ei tuvastataks) turunduse ja strateegilise arendamise eesmärkidel.

 

3.7 Küpsised

Küpsis on väike andmemaht, mis sageli sisaldab kordumatut identifikaatorit, mis saadetakse teie arvuti brauserile veebisaidi arvutist ja salvestatakse teie seadme kõvakettale tekstifailina.

 

3.7.1 Kuidashttps://www.thekodokan.com/kasutada küpsiseid?

Küpsiseid kasutatakse võrguseansi juhtimiseks ja turvalisuse tagamiseks, näiteks ajalõpufunktsiooniks. Kodokan väljastab ainult seansipõhiseid küpsiseid, mis ei salvesta isiku- ega tehinguandmeid.

 

3.7.2 Kolmanda osapoole küpsised:

Google Analytics aadressil https://www.thekodokan.com/ võib kasutada Google Analyticsit SEO eesmärkidel ja oma veebiturunduse parandamiseks. Üksikasjaliku selgituse saamiseks Google Analyticsi küpsiste toimimise kohta külastage: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

 

3.8 Muud veebisaidid

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis on väljaspool meie kontrolli ja mida see privaatsusteatis ei hõlma. Kui avate teistele saitidele lisatud linke kasutades, võivad nende saitide operaatorid koguda teilt teavet, mida nad kasutavad vastavalt nende privaatsusteatisele, mis võib erineda meie omast.

 

4.0 Andmete säilitamise periood

Võimaliku liikmena, kes on andnud meile nõusoleku teiega ühendust võtta, säilitab KODOKAN LIMITED teie andmeid kuni 12 kuud, välja arvatud juhul, kui teavitate meid, et te ei soovi enam teiega ühendust võtta. Kui liitute meiega, säilitab KODOKAN LIMITED teie andmeid seni, kuni olete liige. Liikmelisuse lõpetamisel säilitatakse teie isikuandmeid maksimaalselt 6 aastat, et vastata teile tulevikus tekkida võiva hüvitisnõude korral. Pärast seda perioodi muudetakse teie isikuandmed anonüümseks, et teid ei saaks enam meie valduses oleva teabe põhjal tuvastada.

 

4.1 Teie õigused andmesubjektina

Teie isikuandmete valduses või töötlemisel on teil andmesubjektil igal ajal järgmised õigused:

a) Õigus olla informeeritud – teil on õigus teada, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse

b) Juurdepääsuõigus – teil on õigus nõuda koopiat teabest, mida me teie kohta hoiame.

c) Õigus andmete parandamisele – teil on õigus parandada andmeid, mida me teie kohta säilitame ja mis on ebatäpsed või puudulikud.

d) Õigus olla unustatud – teatud juhtudel võite paluda, et meil olevad andmed teie kohta kustutataks meie registritest.

e) Õigus töötlemise piiramisele – kui arvate, et käesoleva teate punktis 3 kirjeldatud teie andmete töötlemise alus ei kehti enam või kui te vaidlustate teie kohta meie käsutuses oleva teabe täpsuse, on teil õigus nõuda andmete piiranguid. teie andmete töötlemine.

f) Teisaldatavuse õigus – teil on õigus saada meie valduses olevad andmed teie kohta üle teisele organisatsioonile.

g) Vastuväidete esitamise õigus – teil on õigus esitada vastuväiteid teatud tüüpi töötlemisele, näiteks otseturundusele.

h) Õigus esitada vastuväiteid automatiseeritud töötlemisele, sealhulgas profiilide koostamisele – teil on ka õigus mitte olla allutatud mis tahes automatiseeritud töötlemise või profiilide koostamise õiguslikele tagajärgedele.

Pange tähele, et kui KODOKAN LIMITED keeldub teie taotlusest juurdepääsuõiguste alusel, anname teile põhjuse.

 

Lõpuks, kui toimub andmetega seotud rikkumine, mis ohustab teie isikuandmeid, on teil õigus saada teavitatud 72 tunni jooksul alates sellest, kui me rikkumisest esimest korda teada saime.

 

5.0. Kaebuse esitamise õigus

Kui arvate, et teie andmeid töödeldakse ebaõiglaselt või kui teil on muid muresid selle pärast, kuidas TKODOKAN LIMITED või selle määratud töötleja teie andmeid käsitleb, on teil õigus esitada kaebus teabevolinike büroole (ICO). Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.ico.org.uk.

 

6.0 Privaatsusteatis Muudatused

KODOKAN LIMITED jätab endale õiguse seda privaatsusteatist igal ajal ajakohastada, eelkõige vastavalt kehtivates seadustes ja määrustes tehtud muudatustele. Soovitame teil neid reegleid aeg-ajalt kontrollida, et olla kursis meie protseduuride ja teie isikuandmetega seotud reeglitega.

 

7.0 Võtke meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsusteatise kohta küsimusi, saate:

Saada meil aadressilesensei@thekodokan.comvõi;

• Kirjutage meile aadressil: KODOKAN LIMITED - Commonwealth Buildings - Unit 1C, Woolwich Church Street - London SE18 5NS

bottom of page