D78A86C9F73C56D7FE9ACC88FA9C8101
top of page

Tere tulemastKODOKAN LIMITED

Need tingimused kirjeldavad kasutamise eeskirju ja eeskirjuKODOKAN LIMITEDveebisaidil.

KODOKAN LIMITED – London, Ühendkuningriik

              

Sellele veebisaidile sisenedes eeldame, et nõustute nende tingimustega täielikult. Ärge jätkake KODOKAN LIMITED veebisaidi kasutamist, kui te ei nõustu kõigi sellel lehel esitatud tingimustega.

              

Nende tingimuste, privaatsusavalduse ja lahtiütlemise teatise ning kõigi või kõigi lepingute kohta kehtib järgmine terminoloogia: "Klient", "Teie" ja "Teie" viitavad teile, isikule, kes külastab seda veebisaiti ja nõustub ettevõtte tingimuste ja tingimustega. "Ettevõte", "Meie ise", "Meie", "Meie" ja "Meie" viitab meie ettevõttele. "Pool", "Pooled" või "Meie" viitab nii Kliendile kui ka meile endile või kas Kliendile või meile endile. Kõik tingimused viitavad pakkumisele, vastuvõtmisele ja makse tasumisele, mis on vajalikud meie kliendi abistamise protsessi läbiviimiseks kõige sobivamal viisil, kas ametlike kindla kestusega kohtumiste või muul viisil, et täita selgesõnaliselt Kliendi vajadused seoses Ettevõtte poolt märgitud teenuste/toodete pakkumisega vastavalt kehtivale seadusele ja vastavalt . Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade mis tahes kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja/või ta/nedes peetakse asendatavaks ja seega viitab samale.

 

Küpsised

Kasutame küpsiste kasutamist. Kasutades KODOKAN LIMITED veebisaiti, nõustute küpsiste kasutamisega kooskõlas KODOKAN LIMITED privaatsuspoliitikaga. Enamik tänapäevaseid interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, mis võimaldavad meil iga külastuse kohta kasutajaandmeid hankida. Meie saidi mõnes osas kasutatakse küpsiseid, et võimaldada selle ala funktsionaalsust ja seda külastavate inimeste jaoks kasutusmugavust. Mõned meie sidusettevõtted/reklaamipartnerid võivad samuti küpsiseid kasutada.

 

Litsents

Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad ettevõttele KKODOKAN LIMITED ja/või selle litsentsiandjatele kogu KODOKAN LIMITEDi materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Saate vaadata ja/või printida lehti saidilt https://www.thekodokan.com/ isiklikuks kasutamiseks vastavalt nendes nõuetes ja tingimustes sätestatud piirangutele.

 

Sa ei tohi:

 

Kasutajate kommentaarid

Käesolev leping hakkab kehtima selle sõlmimise kuupäeval. Selle veebisaidi teatud osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi, teavet, materjale ja andmeid ("kommentaarid") veebisaidi teatud piirkondades. KODOKAN LIMITED ei sõelu, redigeeri, avalda ega vaata üle kommentaare enne nende ilmumist veebisaidil ning kommentaarid ei kajasta ettevõtte KODOKAN LIMITED, tema esindajate või sidusettevõtete seisukohti ega arvamusi. Kommentaarid kajastavad sellise vaate või arvamuse avaldaja vaadet ja arvamust. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta KODOKAN LIMITED Kommentaaride eest ega mis tahes kahjumite, vastutuse, kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või kantud mis tahes kasutamise ja/või postitamise ja/või ilmumise tõttu. selle veebisaidi kommentaarid. KODOKAN LIMITED jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida ta peab oma absoluutse äranägemise järgi sobimatuteks, solvavateks või muul viisil käesolevaid tingimusi rikkuvateks.

 

Garanteerite ja kinnitate, et:

 • Teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidile ning teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;

 • Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas ilma piiranguteta

 • mis tahes kolmanda osapoole autoriõigus, patent või kaubamärk või muu varaline õigus;

 • Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali ega materjali, mis rikub privaatsust

 • Kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavade õhutamiseks ega reklaamimiseks ega äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.

                                                           

                                            

Käesolevaga annate ettevõttele KODOKAN LIMITED mitteeksklusiivse kasutustasuta litsentsi kasutada, reprodutseerida, redigeerida ja volitada teisi kasutama, reprodutseerima ja redigeerima mis tahes teie kommentaare mis tahes vormis, vormingus või meedias.

              

Hüperlink meie sisule:

 • Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • Valitsusagentuurid;

 • Otsingumootorid;

 • Uudisteorganisatsioonid;

 • Veebikataloogide levitajad, kui nad meid kataloogis loetlevad, võivad linkida meie veebisaidile samal viisil, kui nad hüperlinkivad teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja

 • Süsteemiülesed akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike kaubanduskeskuste ja heategevuslike rahakogumisrühmade pakkumine, mis ei tohi meie veebisaidile linkida.

              

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: (a) ei ole mingil viisil eksitav; (b) ei viita ekslikult siduva poole ja selle toodete või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva poole saidi konteksti.

                             

Võime kaaluda ja oma äranägemisel heaks kiita muud linkimistaotlused järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

 • üldtuntud tarbija- ja/või äriteabe allikad, nagu kaubanduskojad, Ameerika autoliit, AARP ja tarbijate liit;

 • dot.com kogukonna saidid;

 • heategevusorganisatsioone esindavad ühendused või muud rühmad, sealhulgas heategevussaidid, veebikataloogide levitajad;

 • Interneti-portaalid;

 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonibürood, mille peamisteks klientideks on ettevõtted; ja

 • õppeasutused ja ametiühingud.

                                            

                             

              

Kiidame nende organisatsioonide linkimistaotlused heaks, kui tuvastame, et:

 • link ei kajastaks meid ega meie akrediteeritud ettevõtteid ebasoodsalt (näiteks kutseühingutel või muudel organisatsioonidel, mis esindavad kahtlaseid äriliike, nagu näiteks kodus töötamise võimalused, ei ole lubatud linkida);

 • organisatsioonil ei ole meiega mitterahuldavaid tulemusi;

 • meile hüperlingiga seotud nähtavusest saadav kasu kaalub üles lingi puudumise; ja

 • kui link on üldise ressursiteabe kontekstis või on muul viisil kooskõlas uudiskirja või sarnase organisatsiooni missiooni edendava toote toimetusliku sisuga.

 

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link:

 • ei ole mingil moel eksitav;

 • ei viita ekslikult linkiva osapoole ja selle toodete või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja

 • sobib linkiva osapoole saidi konteksti.

 

Kui kuulute ülaltoodud lõikes 2 loetletud organisatsioonide hulka ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate sellest meid teavitama, saates e-kirja aadressilesensei@thekodokan.com. Palun lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave (nt telefoninumber ja/või e-posti aadress), samuti oma saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt kavatsete linkida meie veebisaidile, ja meie saidi URL-ide loend, millele soovite linkida. Jätke vastuse saamiseks 2–3 nädalat.

 

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida järgmiselt:

 • kasutades meie ettevõtte nime; või

 • Kasutades ühtset ressursside lokaatorit (veebiaadressi), millega on lingitud; või

 • Kasutades mis tahes muud meie veebisaidi või sellele lingitud materjali kirjeldust, mis on linkiva osapoole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

              

Kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel ei ole lubatud linkimiseks kasutada ettevõtte KODOKAN LIMITED logo ega muid kunstiteoseid.

Iframes:

Ilma eelneva loata ja selgesõnalise kirjaliku loata ei tohi te meie veebilehtede ümber luua raame ega kasutada muid tehnikaid, mis muudavad mingil viisil meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

 

Õiguste reserveerimine:

Jätame endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel nõuda, et eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetsed lingid meie veebisaidile. Nõustute sellise taotluse korral viivitamatult eemaldama kõik lingid meie veebisaidile. Samuti jätame endale õiguse neid tingimusi ja nende linkimispoliitikat igal ajal muuta. Jätkates meie veebisaidile linkimist, nõustute nende linkimise tingimustega ja järgima neid.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt:

Kui leiate meie veebisaidil või lingitud veebisaidil mõne lingi mis tahes põhjusel vastuvõetamatuks, võite meiega selles küsimuses ühendust võtta. Vaatame linkide eemaldamise taotlusi läbi, kuid meil ei ole kohustust seda teha ega teile otse vastata. Kuigi me püüame tagada, et sellel veebisaidil olev teave on õige, ei garanteeri me selle täielikkust ega täpsust; samuti ei võta me kohustust tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olevad materjalid oleksid ajakohased.

 

Sisuvastutus:

Me ei vastuta teie veebisaidil ilmuva sisu eest. Nõustute hüvitama ja kaitsma meid kõigi teie veebisaidilt tulenevate või sellel põhinevate nõuete eest. Ükski link (linke) ei tohi ilmuda teie veebisaidi ühelgi lehel ega kontekstis, mis sisaldab sisu või materjale, mida võib tõlgendada laimavana, nilbe või kuritegelikuna või mis rikub, rikub muul viisil või propageerib selle rikkumist või muul viisil rikkumist. kolmandate isikute õigused.

 

Vastutusest loobumine

Kohaldatavate seadustega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused (sealhulgas, ilma piiranguteta, mis tahes seadusest tulenevad garantiid seoses rahuldava kvaliteediga, otstarbeks sobivusega ja/või mõistliku hoolitsuse ja oskuste kasutamine). Mitte miski selles vastutusest loobumises:

 • piirata või välistada meie või teie vastutust hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuste eest;

 • piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;

 • piirata meie või teie kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava seadusega lubatud; või välistada mis tahes meie või teie kohustused, mida ei saa kohaldatava seaduse alusel välistada.

              

Selles jaotises ja mujal selles lahtiütluses sätestatud vastutuse piirangud ja välistused:

 • nende suhtes kohaldatakse eelmist lõiget; ja (b) reguleerivad kõiki kohustusi, mis tulenevad lahtiütlusest või seoses selle lahtiütlemise esemega, sealhulgas lepingust, deliktiõigusest (sealhulgas hooletusest) ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.

 • Kui veebilehte ja sellel olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mis tahes kahju või kahju eest.

bottom of page