D78A86C9F73C56D7FE9ACC88FA9C8101
top of page

Добре дошли вKODOKAN LIMITED

Тези условия очертават правилата и разпоредбите за използване наKODOKAN LIMITEDКлубът на:

Commonwealth Buildings, Woolwich Church Street - Лондон SE18 5NS

              

Правила за анулиране, връщане и възстановяване на средства за KODOKAN LIMITED:

Последна актуализация: 23 октомври 2022 г

Благодарим ви, че пазарувате в The Kodokan.

Ако по някаква причина не сте напълно доволни от дадена покупка, ние Ви каним да прегледате нашата политика за възстановяване на средства и връщания. 

Следните условия са приложими за всички продукти или услуги, които сте закупили при нас.

Интерпретация

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия. Следните дефиниции имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Определения

За целите на тази Политика за анулиране, връщане и възстановяване на средства:

 • Дружеството (наричано или „Компанията“, „Ние“, „Нас“ или „Наше“ в това Споразумение) се отнася до KODOKAN LIMITED, Commonwealth Buildings – Unit 1C, Woolwich Church Street, London SE18 5NS.

 • Стоките се отнасят за артикулите, предлагани за продажба в Услугата.

 • Поръчки означава заявка от Вас за закупуване на Стоки от Нас.

 • Услугата се отнася до уебсайта.

 • Уебсайтът препраща към The Kodokan, достъпен от https://www.thekodokan.com/

 • Вие означава физическото лице, което осъществява достъп или използва Услугата, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп или използва Услугата, както е приложимо.

Вашите права за анулиране на поръчка

Имате право да анулирате Вашата поръчка на продукт в рамките на 7 дни, без да посочвате причина за това.

Крайният срок за анулиране на поръчка на продукт е 7 дни от датата, на която сте получили Стоките или на която трета страна, която сте посочили, която не е превозвачът, влезе във владение на доставения продукт.

За да упражните правото си на анулиране, трябва да ни информирате за решението си чрез ясно изявление. Можете да ни информирате за решението си чрез:

 • По имейл: sensei@thekodokan.com или

 • По пощата: Commonwealth Buildings - Unit 1C, Woolwich church Street - London SE18 5NS

Ще Ви възстановим сумата не по-късно от 14 дни от деня, в който получим върнатите Стоки. Ние ще използваме същите средства за плащане, които сте използвали за поръчката на продукта, и няма да имате никакви такси за такова възстановяване.

Имате право да анулирате Вашата Поръчка за услуга с незабавен ефект, без да посочвате причина за това. Искането за анулиране обаче трябва да бъде подадено в писмен вид и подписано от вас. След получаване ще има 30-дневен гратисен период, докато услугата (обикновено членство в клуб) бъде анулирана. 
Вие носите отговорност за плащането и се съгласявате с тези условия за плащане на всички оставащи салда, начислени до изтичане на 30-дневния гратисен период.

Това означава, че ако се анулирате на първо число от месеца и членството ви трябва да бъде изплатено на 15-о число от месеца, ще бъдете таксувани на 15-о число и членството ви ще бъде официално анулирано на първо число на следващия месец.

Последните плащания няма да бъдат възстановени по каквато и да е причина. Чрез закупуването на членство през нашия уебсайт Вие се съгласявате с тези условия, посочени по-горе.

За да упражните правото си на анулиране, трябва да ни информирате за решението си чрез ясно изявление. Можете да ни информирате за решението си чрез:

 • В писмен вид и дадено лично на адрес: Commonwealth Buildings - Unit 1C, Woolwich church Street - London SE18 5NS, или

 • По имейл: пишете на sensei@thekodokan.com

Условия за връщане на продукти

За да могат Стоките да отговарят на условията за връщане, моля, уверете се, че:

 • Стоките са закупени през последните 7 дни

 • Стоката е в оригиналната опаковка

Следните стоки не могат да бъдат върнати:

 • Доставка на Стоки, направени по Ваши спецификации или ясно персонализирани.

 • Доставка на Стоки, които според естеството си не са подходящи за връщане, влошават се бързо или срокът на годност е изтекъл.

 • Доставка на Стоки, които не са подходящи за връщане поради здравни или хигиенни причини и са били разпечатани след доставката.

 • Доставка на Стоки, които след доставката, според естеството си, са неразделно смесени с други артикули.

 • Продуктът не е използван или повреден

 • Продуктът трябва да има касова бележка или доказателство за покупка

Ние си запазваме правото да откажем връщане на всяка стока, която не отговаря на горните условия за връщане по наше усмотрение.

Само Стоки на редовна цена могат да бъдат възстановени. За съжаление, Стоките в разпродажба не могат да бъдат възстановени. Това изключение може да не се отнася за Вас, ако не е разрешено от приложимото законодателство.

Връщане на стоки

Вие носите отговорност за разходите и риска от връщането на Стоките при нас. Трябва да изпратите Стоките на следния адрес:

Сгради на Commonwealth - Unit 1C
Woolwich Church Street
Лондон SE18 5NS

Не можем да носим отговорност за Стоки, повредени или изгубени при обратна пратка. Затова препоръчваме застрахована и проследима пощенска услуга. Не можем да възстановим сумата без действително получаване на Стоките или доказателство за получена обратна доставка.

подаръци

Ако Стоките са били маркирани като подарък, когато са закупени и след това са изпратени директно до вас, ще получите подаръчен кредит на стойността на връщането. След получаване на върнатия продукт ще Ви бъде изпратен сертификат за подарък.

Ако Стоките не са били маркирани като подарък, когато са били закупени или подарителят е изпратил поръчката до себе си, за да Ви я даде по-късно, Ние ще изпратим възстановяването на сумата на подарителя.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за анулиране, връщане и възстановяване на средства, моля, свържете се с нас:

bottom of page