D78A86C9F73C56D7FE9ACC88FA9C8101
top of page
Kodokan Logo

Kodokan Membership Общ регламент за защита на данните

Информация за поверителност на KODOKAN LIMITED

 

KODOKAN LIMITED се ангажира да защитава вашата поверителност. Това Известие за поверителност обяснява нашите практики за обработка на данни и вашите възможности относно начините, по които се използват вашите данни. Ако имате някакви искания относно вашата лична информация или въпроси по отношение на нашата обработка, моля, свържете се с нас наsensei@thekodokan.com.

 

1.0 Използването на вашата информация и вашите предпочитания за https://www.thekodokan.com/ само ще обработва (събира, съхранява и използва) информацията, която ни предоставяте по начин, съвместим с Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR). Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за целите, изброени по-долу, и не представлява нахлуване във вашата поверителност. Ние също така се ангажираме да прилагаме строги мерки за сигурност, когато управляваме вашите данни, за да минимизираме риска от неоторизиран достъп или разкриване

 

2.0 Съгласие

Като станете членство, попълните формуляр за контакт на нашия уебсайт (https://www.thekodokan.com) или използвате мобилно приложение, което ви предоставяме, вие се съгласявате и приемате, че можем да събираме, обработваме, съхраняваме и/или да използва предоставените лични данни в съответствие с условията, посочени по-долу.

Ако сте на възраст под 16 години, KODOKAN LIMITED няма да събира или обработва вашите данни, освен ако не сме получили съгласието на възрастен, който носи родителска отговорност за вас.

 

3.0 Събрани лични данни

3.1 Идентичност и данни за контакт на обработващия данни

Личните данни, събрани от нас и съхранявани чрез нашия уебсайт или мобилно приложение, се обработват от наше име от Wix.com. 

 

3.2 Цели на обработката и правно основание

Обработващият данни и неговата група са длъжни да обработват вашите данни в строго съответствие с GDPR.

Основната цел на събирането на вашите лични данни е да ви предоставим услугите, определени във вашия договор за членство. За тази цел вие се съгласявате и приемате, че можем да използваме вашите лични данни за:

• Свържете се с вас във връзка с вашето членство

• Управлявайте достъпа си до клуба

• Улесняване на наградите за членове (ако е приложимо)

• Разрешете всички проблеми, които може да имате, и подобрете нашите услуги за вас

• Спазвайте нашите законови и регулаторни задължения

 

Ние използваме предоставените ни лични данни само в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Нашите служители и доставчици трети страни са задължени да спазват поверителността на вашите данни.

 

3.3 Маркетинг

Ако се съгласите, може да ви изпратим маркетингова информация по имейл или sms за продукти и услуги, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас. Винаги ще предоставяме възможността да прегледате или промените вашите предпочитания или да се отпишете от маркетингова информация с незабавен ефект. Можете също така да направите своята заявка чрез имейл доsensei@thekodokan.com.

 

3.4 Данни, които събираме

Когато сключите членство при нас, следните лични данни могат да бъдат събирани и обработвани в съответствие с целта и правното основание, описани по-горе, и могат да включват: име, адрес, данни за контакт (включително имейл и номер на мобилен телефон), пол , дата на раждане, история на посещаемостта, маркетингови предпочитания и банкови данни за фактуриране. Някои данни се събират автоматично чрез използването на нашия уеб сайт (вижте раздел 3.7 по-долу).

Някои функции на нашето мобилно приложение може да се свържат с вашите сайтове за социални мрежи, за да ви позволят да следвате или да бъдете последвани от други членове на https://www.thekodokan.com/. В резултат на това KODOKAN LIMITED може да обработва информация от вашите социални мрежи

мрежов профил, но само ако се съгласите да позволите на вашия сайт за социални мрежи да предоставя информация на приложението.

Разбирате, че чрез създаване на акаунт за мобилното приложение KODOKAN LIMITED ще може да ви идентифицира по вашия профил.

 

3.5 Получаване или промяна на вашите данни

KODOKAN LIMITEDможем да ви потвърдим подробностите за всички лични данни, които съхраняваме за вас, и как се обработват по ваше искане. Можете също така да поискате от нас да коригираме или изтрием личната информация, която съхраняваме за вас, по всяко време, стига тази информация да не е необходима, за да изпълним нашата услуга за вас.

За повече информация поискайте вашите данни или ни уведомете за промени, моля, или:

• Изпратете имейл доsensei@thekodokan.comили;

• Пишете ни на: KODOKAN LIMITED - Commonwealth Buildings - Unit 1C, Woolwich Church Street - London, SE18 5NS

Може да изискаме вашата заявка да бъде придружена от фотокопие на доказателство за самоличност или пълномощия, като например шофьорска книжка или паспорт.

Потребителите на мобилни приложения могат директно да поддържат част от личните си данни. Обърнете внимание, че ако сметката ви е просрочена, няма да можете да използвате тази функционалност и ще бъдете насочени да се свържете с нас съответно.

 

3.6 Разкриване на информация от трети страни

Вашата информация може да бъде предадена и използвана от всички KODOKAN LIMITEDфирми. Вашите лични данни също се предават на нашия обработващ данни за целите на предоставянето на нашите услуги за вас (вижте 3.1). Вашите данни няма да бъдат споделяни с други доставчици на услуги трети страни без предварителното ви съгласие. Всички трети страни, с които можем да споделим вашите данни, са длъжни да пазят вашите данни сигурно и да ги използват само за изпълнение на услугата, която ви предоставят от наше име. Когато вече не се нуждаят от вашите данни, за да изпълнят тази услуга, те ще се разпореждат с вашите данни в съответствие с процедурите на KODOKAN LIMITED.

 

Ние никога няма да предадем вашата лична информация на никого, освен когато сме задължени или ни е разрешено да го направим по закон, за правоприемници на нашия бизнес и доставчици, които обработват информация от наше име както в Обединеното кралство, така и в чужбина. Можем също така да използваме и разкриваме информация в съвкупност (така че да не се идентифицират отделни клиенти) за маркетингови цели и цели на стратегическо развитие.

 

3.7 Бисквитки

Бисквитката е малко количество данни, което често включва уникален идентификатор, който се изпраща до браузъра на вашия компютър от компютъра на уебсайт и се съхранява на твърдия диск на вашето устройство под формата на текстов файл.

 

3.7.1 Как ставаhttps://www.thekodokan.com/използвате бисквитки?

Бисквитките се използват за контролиране на онлайн сесия и осигуряване на сигурност, като функция за изчакване. Kodokan издава само специфични за сесията бисквитки, които не съхраняват лични или транзакционни данни.

 

3.7.2 Бисквитки на трети страни:

Google Analytics за https://www.thekodokan.com/ може да използва Google Analytics за SEO цели и за подобряване на своите онлайн маркетингови усилия. За подробно обяснение как работят бисквитките на Google Analytics, моля, посетете: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

 

3.8 Други уеб сайтове

Нашият уеб сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол и не са обхванати от настоящото Известие за поверителност. Ако осъществявате достъп до други сайтове, като използвате предоставените връзки, операторите на тези сайтове могат да събират информация от вас, която ще бъде използвана от тях в съответствие с тяхното съобщение за поверителност, което може да се различава от нашето.

 

4.0 Период на съхранение на данни

Като бъдещ член, който се е съгласил да се свържем с вас, KODOKAN LIMITED ще запази вашите данни до 12 месеца, освен ако не ни уведомите, че повече не желаете да се свързваме с вас. Ако се присъедините към нас, KODOKAN LIMITED ще запази вашите данни, докато сте член. При прекратяване на членството ви личните ви данни ще бъдат съхранявани за максимален период от 6 години за целите на отговора ви в случай на бъдещи искове за обезщетение, които могат да възникнат. След този период вашите лични данни ще бъдат анонимизирани, така че повече да не можете да бъдете идентифицирани от информацията, която съхраняваме.

 

4.1 Вашите права като субект на данни

Във всеки един момент, докато ние притежаваме или обработваме Вашите лични данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

а) Право на информираност – имате право да знаете как се използват вашите лични данни

б) Право на достъп – имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за вас.

в) Право на коригиране – имате право да коригирате данните, които съхраняваме за вас, които са неточни или непълни.

г) Право да бъдеш забравен – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за вас, да бъдат изтрити от нашите записи.

д) Право на ограничаване на обработването – ако смятате, че основанието за обработване на вашите данни, както е описано в раздел 3 от това известие, вече не е приложимо или ако оспорвате точността на информацията, която съхраняваме за вас, имате право да поискате ограничения за обработката на вашите данни.

f) Право на преносимост – имате право данните, които съхраняваме за вас, да бъдат прехвърлени на друга организация.

g) Право на възражение – имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг.

з) Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – вие също имате право да не бъдете обект на правните последици от автоматизирана обработка или профилиране.

Имайте предвид, че ако KODOKAN LIMITED откаже заявка от вас съгласно правата на достъп, ние ще ви предоставим причина защо.

 

И накрая, ако възникне нарушение на сигурността на данните, което компрометира вашите лични данни, имате право да бъдете информирани в рамките на 72 часа, след като за първи път сме научили за нарушението.

 

5.0. Правото на оплакване

Ако смятате, че вашите данни се обработват несправедливо или имате някакви други притеснения относно начина, по който TKODOKAN LIMITED или определеният от него обработващ обработва данните ви, имате право да подадете жалба до Службата на комисарите по информация (ICO). Моля, посетете www.ico.org.uk за повече информация.

 

6.0 Промени в известието за поверителност

KODOKAN LIMITED си запазва правото да актуализира тази Декларация за поверителност по всяко време, по-специално в съответствие с всички промени, направени в действащите закони и разпоредби. Препоръчваме ви да проверявате тези правила от време на време, за да сте информирани за нашите процедури и правила, свързани с вашата лична информация.

 

7.0 Свържете се с нас

Ако имате въпроси, свързани с това съобщение за поверителност, можете:

Изпратете имейл доsensei@thekodokan.comили;

• Пишете ни на: KODOKAN LIMITED - Commonwealth Buildings - Unit 1C, Woolwich Church Street - London SE18 5NS

bottom of page