D78A86C9F73C56D7FE9ACC88FA9C8101
top of page

Добре дошли вKODOKAN LIMITED

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване наKODOKAN LIMITEDуебсайт на.

KODOKAN LIMITED - Лондон, Обединеното кралство

              

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия изцяло. Не продължавайте да използвате уебсайта на KODOKAN LIMITED, ако не приемате всички правила и условия, посочени на тази страница.

              

Следната терминология се прилага за тези Правила и условия, Декларация за поверителност и Забележка за отказ от отговорност и всяко или всички Споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнасят за вас, лицето, което осъществява достъп до този уебсайт и приема правилата и условията на Компанията. „Компанията“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася за нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите, или за Клиента, или за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи с фиксирана продължителност или всякакви други средства, с изричната цел за посрещане на Нуждите на клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги/продукти на Компанията, в съответствие с и при спазване на преобладаващия закон на . Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

 

Бисквитки

Използваме използването на бисквитки. Използвайки уебсайта на KODOKAN LIMITED, вие се съгласявате с използването на бисквитки в съответствие с политиката за поверителност на KODOKAN LIMITED. Повечето съвременни интерактивни уеб сайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме потребителски данни за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт, за да се даде възможност за функционалност на тази област и лесна употреба за тези хора, които посещават. Някои от нашите афилиейт/рекламни партньори може също да използват бисквитки.

 

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, KKODOKAN LIMITED и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на KODOKAN LIMITED. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да преглеждате и/или отпечатвате страници от https://www.thekodokan.com/ за лична употреба, предмет на ограниченията, определени в тези правила и условия.

 

Не трябва:

 • Повторно публикуване на материал от https://www.thekodokan.com/

 • Продайте, наемете или сублицензирайте материали от https://www.thekodokan.com/

 • Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материал от https://www.thekodokan.com/

 • Преразпределяне на съдържание от KODOKAN LIMITED (освен ако съдържанието не е направено специално за преразпределение).

 

Потребителски коментари

Настоящото споразумение влиза в сила на датата на сключването му. Определени части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения, информация, материали и данни („Коментари“) в областите на уебсайта. KODOKAN LIMITED не преглежда, редактира, публикува или преглежда коментарите преди появата им на уебсайта и коментарите не отразяват възгледите или мненията на KODOKAN LIMITED, неговите агенти или филиали. Коментарите отразяват гледната точка и мнението на лицето, което публикува такава гледна точка или мнение. До степента, разрешена от приложимите закони, KODOKAN LIMITED не носи отговорност за коментарите или за каквито и да е разходи за загуба, отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на използване и/или публикуване на и/или външен вид на коментарите на този уебсайт. KODOKAN LIMITED си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които счита по свое усмотрение за неподходящи, обидни или по друг начин в нарушение на тези Правила и условия.

 

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;

 • Коментарите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително, без ограничение,

 • авторско право, патент или търговска марка или друго право на собственост на трета страна;

 • Коментарите не съдържат никакви клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали или материали, които представляват намеса в поверителността

 • Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

                                                           

                                            

С настоящото вие предоставяте на KODOKAN LIMITED неизключителен лиценз без възнаграждения за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

              

Хипервръзка към нашето съдържание:

 • Следните организации могат да правят връзки към нашия уеб сайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;

 • Търсачки;

 • Новинарски организации;

 • Дистрибуторите на онлайн указатели, когато ни изброят в указателя, могат да се свържат с нашия уеб сайт по същия начин, както правят хипервръзки към уеб сайтовете на други изброени бизнеси; и

 • Системно акредитирани фирми, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзки към нашия уеб сайт.

              

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация в уеб сайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

                             

Можем да разгледаме и одобрим по свое усмотрение други искания за връзки от следните видове организации:

 • общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация като търговски камари, Американска автомобилна асоциация, AARP и Съюз на потребителите;

 • dot.com общностни сайтове;

 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации, включително сайтове за благотворителни дарения, дистрибутори на онлайн директории;

 • интернет портали;

 • счетоводни, правни и консултантски фирми, чиито основни клиенти са предприятията; и

 • образователни институции и търговски асоциации.

                                            

                             

              

Ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако установим, че:

 • връзката няма да се отрази неблагоприятно върху нас или нашите акредитирани бизнеси (например, търговски асоциации или други организации, представляващи по своята същност подозрителни видове бизнес, като например възможности за работа у дома, няма да бъде позволено да се свързват);

 • организацията няма незадоволително досие при нас;

 • ползата за нас от видимостта, свързана с хипервръзката, надвишава липсата на ; и

 • когато връзката е в контекста на обща информация за ресурси или по друг начин е в съответствие с редакционното съдържание в бюлетин или подобен продукт, подпомагащ мисията на организацията.

 

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация в уеб сайта, стига връзката:

 • по никакъв начин не подвежда;

 • не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и

 • се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

 

Ако сте сред организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от връзка към нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл доsensei@thekodokan.com. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт (като телефонен номер и/или имейл адрес), както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уеб сайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да се свържете. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

 

Одобрените организации могат да правят хипервръзки към нашия уеб сайт, както следва:

 • Чрез използване на нашето корпоративно име; или

 • Чрез използване на унифициран локатор на ресурс (уеб адрес), към който е свързана връзка; или

 • Чрез използване на всяко друго описание на нашия уеб сайт или материал, към който има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

              

Няма да бъде позволено използването на логото на KODOKAN LIMITED или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

Вградени рамки:

Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници или да използвате други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уеб сайт.

 

Запазване на правата:

Ние си запазваме правото по всяко време и по свое усмотрение да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уеб сайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уеб сайт при такова искане. Също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия и политиката за свързване по всяко време. Продължавайки да се свързвате към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт:

Ако откриете някаква връзка на нашия уеб сайт или който и да е свързан уеб сайт за нежелателен по някаква причина, можете да се свържете с нас за това. Ние ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но няма да имаме задължение да го направим или да ви отговорим директно. Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито се ангажираме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

 

Отговорност за съдържанието:

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уеб сайт. Вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни защитите срещу всички искове, произтичащи от или базирани на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не може(т) да се появява(т) на никоя страница на вашия уеб сайт или в какъвто и да е контекст, съдържащ съдържание или материали, които могат да се тълкуват като клеветнически, неприлични или престъпни, или които нарушават, по друг начин нарушават или подкрепят нарушението или друго нарушение на, права на трети лица.

 

Опровержение

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт (включително, без ограничение, всякакви гаранции, подразбиращи се от закона по отношение на задоволително качество, годност за целта и/или използването на разумна грижа и умения). Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;

 • ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;

 • ограничаване на наши или ваши задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или да изключим някое от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

              

Ограниченията и изключенията на отговорността, посочени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност:

 • са предмет на предходния параграф; и (b) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност или във връзка с предмета на този отказ от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при непозволено увреждане (включително небрежност) и за нарушение на законово задължение.

 • До степента, в която уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.

bottom of page